”طرح ۹ در ۹۹”
دکتر مسعود منصور ‏رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برنامه‌ها و تکالیف قانونی منابع‌طبیعی را در قالب ۹ طرح ‏محوری با نام ”طرح ۹ در ۹۹” در سال جاری با موضوع جهش سازمانی در دستور کار ستاد و ادارات کل منابع ‏طبیعی استان‌ها قرار داد.‏