مشارکت مردمی - طرح راه اندازی پارکینگ
دراین طرح تصمیم داریم برای رفاه حال ارباب رجوع محترم بخشی از فضای محوطه اداره کل را به پارکینگ اختصاصی برای ارباب رجوع اختصاص دهیم. لطفا نظرتان را در مورد این طرح اعلام فرمائید

موافقم/مخالفم
متن دیدگاه شما

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)