پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رئیس سازمان جنگل ها: خواهان استمرار طرح توقف بهره برداری از جنگل هستیم/ مدیریت پایدار ۳ میلیون هکتار از هیرکانی
بازدید : 69 6 اسفند 1399 ساعت 14:23 شماره :82666

رئیس سازمان جنگل ها: خواهان استمرار طرح توقف بهره برداری از جنگل هستیم/ مدیریت پایدار ۳ میلیون هکتار از هیرکانی
به گزارش پایگاه خبری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و به نقل از خبرگزاری ایسنا/گیلان رئیس سازمان جنگلها، توقف بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی را یک امر فنی و کارشناسی دانست و اضافه کرد: سازمان جنگلها خواهان استمرار طرح توقف بهرهبرداری صنعتی از جنگلهای هیرکانی در برنامه هفتم توسعه است.

مسعود منصور در جلسه شورای اداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، رسالت اصلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری را حفاظت دانست و اظهار کرد: هر اقدامی که نتیجه آن حفظ و احیا و توسعه منابع طبیعی باشد، حفاظت تلقی میشود لذا حفاظت دو جنبه فیزیکی و مدیریتی دارد.

وی حفاظت فیزیکی را شامل کشفیات چوب و مبارزه با جرائم حوزه منابع طبیعی دانست که با جدیت در سازمان دنبال میشود و افزود: در این راستا نیازمند تامین ابزار و امکانات و تجهیزات حفاظتی هستیم.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، جنبه دوم حفاظت را شامل اقدامات مدیریتی دانست که منجر به حفاظت میشود و تصریح کرد: اگر عرصههای منابع طبیعی دارای طرح و برنامه و مجری باشند و مجریان حفاظت را یکی از تعهدات خود بدانند، حفاظت اتفاق میافتد؛ البته از حفاظت صرف به نظارت فنی میرسیم.

منصور، حفاظت از عرصههای ملی را نیازمند زیرساخت دانست و گفت: برای تحقق رسالت حفاظت باید عقبماندگی در زیرساختها را جبران کنیم لذا در قالب طرح ۹ در ۹۹ با محوریت جهش تولید به دنبال تکمیل زیرساختها هستیم.

وی با بیان اینکه در کل کشور ۲۶۱ ذخیرهگاه گونههای جنگلی به مساحت ۴۱۸ هزار هکتار داریم، خاطرنشان کرد: برای حفاظت بهتر از جنگلها باید ذخیرهگاهها را مشخص کنیم و امسال ۱۳ ذخیرهگاه در گیلان تعریف شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، زمان را یک شرط تعیینکننده در فرایند کاری حفاظت دانست و عنوان کرد: به دنبال راهاندازی اتوماسیون ملی هستیم که این مهم امروز در استان گیلان تحقق پیدا کرده است

وی با اشاره عقبماندگی گیلان در اجرای طرح کاداستر، یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی و کرونایی، خوشبختانه حرکت خوبی انجام شده و تا تیرماه ۱۴۰۰ این طرح به پایان میرسد.

منصور، با بیان اینکه بیش از ۸۰ میلیون هکتار مرتع در کشور داریم، اظهار کرد: براساس قانون کلیه مراتع باید طرح داشته باشند، زیرا در طرحهای مرتعداری حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری دیده شده است لذا تهیه طرحهای مرتعداری جدی گرفته شود.

رئیس سازمان جنگلها، توقف بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی را یک امر فنی و کارشناسی دانست و اضافه کرد: سازمان جنگلها خواهان استمرار طرح توقف بهرهبرداری صنعتی از جنگلهای هیرکانی در برنامه هفتم توسعه است.

وی با بیان اینکه جنگلها همانند سایر اکوسیستمهای تحت مدیریت سازمان جنگلها نیازمند طرح و برنامه مدیریتی هستند، گفت: نباید جنگلها را بدون طرح و برنامه مدیریت کنیم و تاکنون مدیریت ۴۲۷ هزار هکتار از عرصههای جنگلی عملیاتی شده است و به زودی مطالعات تفصیلی و اجرایی نهایی میشود.

منصور، اراضی ملی محصور شده را سرمایه کشور دانست و متذکر شد: نهالهای کاشته شده نباید رها شود و وظیفه نگهداری از جنگل و مبارزه با آفات را داریم تا درختان را به تودههای جنگلی پایدار تبدیل کنیم؛ نه اینکه خیلی راحت شکسته و ریشهکن شوند.

وی از مدیریت پایدار سه میلیون هکتار از جنگلهای هیرکانی خبر داد و عنوان کرد: زراعت چوب، شناسایی پارکهای جنگلی و تجهیز پایگاههای اطفای حریق نیز در دستور کار سازمان جنگلها قرار دارد.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :