پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت حفاظت و امور اراضی
معاونت حفاظت و امور اراضی

 معاون حفاظت و امور اراضی : آقای سهیل توکلی

شماره تماس مستقیم : 01333661087

ادارات زیر مجموعه این معاونت به شرح ذیل می باشد :

- اداره ممیزی و حدنگاری اراضی

مسئول اداره : آقای حسن جان شکوری - شماره مستقیم : 01333661087 - شماره داخلی :  211

- اداره استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

مسئول اداره : آقای مهرداد کهنسال - شماره مستقیم : 01333661087 - شماره داخلی :  212

- اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی 

مسئول اداره : آقای صادق عابدینی - شماره مستقیم : 01333661087 - شماره داخلی :  201

 


شرح وظایف معاونت حفاظت و امور اراضی 

1 ـ حفاظت و حمایت:

حفاظت به مجموعه اعمال یا تمهیداتی که سبب کاهش و یا جلوگیری از تخریب منابع طبیعی شود اطلاق می گردد و حمایت مجموعه ای از فعالیت هاست که به منظور افزایش موفقیت اقدامات حفاظتی به ویژه در ابعاد گیاه پزشکی، مبارزه با آفات و اطفای حریق انجام می گیرد. در این زمینه جلب مشارکت مردم (مانند: همیاران طبیعت، شوراهای اسلامی، تشکلهای مردمی، فراگیران و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، نیروی بسیجی، دانش آموزان، دانشجویان، ورزشکاران، هنرمندان، دهیاران و سایر اقشار اجتماعی) نقش تعیین کننده ای دارند که منابع طبیعی استان به طور سازمان یافته و وسیع از آنها استفاده

 می کنند.

علاوه بر این جنگل نشینان و حاشیه نشینان روستایی آموزش یافته نیز در کنار حمایت مسئولان، نهادها، شرکت های تعاونی، قضاوت، نیروی انتظامی، نظامی و سایر دوایر ذیربط دست همکاری ما را در حفاظت از منابع طبیعی به گرمی فشرده و همکاری بسیار شایسته ای دارند.

 

2) طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات:

 

تعریف ممیزی اراضی:

براساس ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، ممیزی اراضی عبارت است از: شناسایی و تشخیص عرصه و اعیانی جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی به منظور تعیین حدود دایمی آنها از مستثنیات قانونی اشخاص براساس تبصره ی 3 ذیل ماده 2 قانون مذکور شامل عرصه ها، محاط، تاسیسات، خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغ ها واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع تا تاریخ 27/10/1341 احداث شده اند.

  

اهداف ممیزی اراضی

تعیین تکلیف و تفکیک مالکیت و حقوق دولت از مستثنیات اشخاص

تحقق بخشیدن به اهداف سازمان شامل حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی

شناسایی، تشخیص و اعمال حاکمیت دولت بر عرصه های جنگلی، مرتعی و بیشه های طبیعی

ایجاد زمینه مناسب برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به اراضی ملی

فراهم نمودن زمینه های جلب مشارکت و سرمایه گذاری در عرصه های منابع ملی

دستیابی به آمار دقیق مساحت منابع ملی و مستثنیات در سطح کشور و استان

3) واگذاری اراضی

نظر به لزوم انجام طرحهای بزرگ و صنایع پایه ای به منظور توسعه همه جانبه استان گیلان و رشد و گسترش شبکه ارتباطی این استان با سایر استانها و کشور همجوار از طریق شبکه ریلی و جاده ای نیاز به اختصاص بخشی از اراضی ملی به این مهم می باشد که در این راستا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با تعامل همه جانبه ای که با ادارات و ارگانهای ذیربط دارد براساس قوانین و ضوابط موضوعه و با دیدگاه کمترین تخریب به منابع طبیعی استان همکاری شایسته ای را تاکنون ارائه نموده است و همانگونه که شاهد می باشیم درصد بالایی از صنایع کوچک و بزرگ استان بر روی اراضی ملی احداث گردیده است که همین امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه اداره کل منابع طبیعی استان در فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد و توسعه پایدار گیلان می باشد.

 


 آدرس : گیلان - رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر 1 جاده تهران 

چاپ | ارسال به ديگران  |