پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی
مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی

 عنوان خدمت :  مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی
 شناسه خدمت :  14061198113
 نوع خدمت : الکترونیکی
 روش انجام خدمت :  تعاملی
 ساعات ارائه خدمت :    7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  حوزه مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان / اداره آموزش ، ترویج و مشارکتهای مردمی
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  رایگان
 نحوه دسترسی به خدمت :  سامانه همیاران طبیعت
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز :   آموزش : مشخصات فردی شرکت کنندگان ،تعداد افراد، سطح سواد و...
ساماندهی جوامع : شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مشخصات فردی
 

 

 

 


فلوچارت مراحل ارائه خدمت 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |