پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پاسخ به استعلام اراضی
پاسخ به استعلام اراضی

 عنوان خدمت :  پاسخ به استعلام اراضی
 شناسه خدمت :  14041198116
 نوع خدمت : الکترونیکی
 روش انجام خدمت :  تعاملی و پیشخوان
 ساعات ارائه خدمت :   7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  معاونت حفاظت و امور اراضی / اداره ممیزی و حدنگاری اراضی
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  رایگان
 نحوه دسترسی به خدمت :  میز خدمت الکترونیکی
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز :   افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی
افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت، مدارک لازم مبنی بر نمایندگی از طرف شخص حقوقی یا وکالتنامه قانونی جهت پیگیری
ارائه نامه استعلام از دستگاه دولتی مبنی بر دریافت گواهی مستثنیات – ارائه نقشه رقومی شده (UTM ) معتبر از نقشه برداران مجاز، مدارک مالکیت
 

 

 

 


فلوچارت مراحل ارائه خدمت 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |