پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پاسخ به استعلام طرحهای عمومی و عمرانی دولت در عرصه های منابع طبیعی
پاسخ به استعلام طرحهای عمومی و عمرانی دولت در عرصه های منابع طبیعی

 عنوان خدمت :  پاسخ به استعلام طرحهای عمومی و عمرانی دولت در عرصه های منابع طبیعی
 شناسه خدمت :  14041197100
 نوع خدمت : الکترونیکی
 روش انجام خدمت :  حضوری با امکان درخواست الکترونیکی
 ساعات ارائه خدمت :    7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  معاونت حفاظت و امور اراضی / اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  رایگان
 نحوه دسترسی به خدمت :  دفاتر پیشخوان خدمات دولت (سامط)
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز :   افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی
افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت، مدارک لازم مبنی بر نمایندگی از طرف شخص حقوقی یا وکالتنامه قانونی جهت پیگیری
1- معادن : 
- نامه استعلام پی جویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- نامه استعلام اکتسشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح معدن کاوی (همراه نقشه محدوده مورد تقاضا)
- نامه استعلام بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز اکتشاف
2- طرح عمومی و عمرانی :
- نامه استعلام دستگاه های اجرایی برای اجرای پروژه، طرح تفصیلی اجرای پروژه و نقشه اجرایی
   

 

 

 


فلوچارت مراحل ارائه خدمت 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |