پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - توسعه زراعت چوب در مستثنیات
توسعه زراعت چوب در مستثنیات

 عنوان خدمت :  توسعه زراعت چوب در مستثنیات
 شناسه خدمت :  13021198102
 نوع خدمت :  غیر الکترونیکی
 روش انجام خدمت :  حضوری با امکان درخواست الکترونیکی
 ساعات ارائه خدمت :   7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  معاونت برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع / اداره برنامه ریزی ، بودجه و هماهنگی طرحها
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  رایگان
 نحوه دسترسی به خدمت :  میز خدمت الکترونیکی
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز :  افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی
افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت
مدارک مربوط به نماینده معرفی شده از دستگاهها،درخواست کتبی،ارائه کتابچه طرح مصوبهاداره جنگل کاری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان-مالکیت معتبر عرصه اجرای طرح
معرفی نامه و ارائه قرارداد اجرای طرح مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 

 

 

 


فلوچارت مراحل ارائه خدمت 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |