پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی
اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی

 عنوان خدمت :  اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی
 شناسه خدمت :  13021198103
 نوع خدمت :  غیر الکترونیکی
 نوع خدمت :  حضوری با امکان درخواست الکترونیکی
 ساعات ارائه خدمت :  7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  تعداد دام قید شده در پروانه چرا ضربدر 711 ریال
 نحوه دسترسی به خدمت : پنجره واحد جهاد کشاورزی
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز :   افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی
افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت، مدارک لازم مبنی بر نمایندگی از طرف شخص حقوقی یا وکالتنامه قانونی جهت پیگیری
1- معادن : 
- نامه استعلام پی جویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- نامه استعلام اکتسشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح معدن کاوی (همراه نقشه محدوده مورد تقاضا)
- نامه استعلام بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز اکتشاف
2- طرح عمومی و عمرانی :
- نامه استعلام دستگاه های اجرایی برای اجرای پروژه، طرح تفصیلی اجرای پروژه و نقشه اجرایی
 

 

 

 


فلوچارت مراحل ارائه خدمت 

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |