پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی امور جنگلها، مراتع و آبخیزداری
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی امور جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 عنوان خدمت :  برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی امور جنگلها، مراتع و آبخیزداری
 شناسه خدمت :  18051198114
 نوع خدمت : غیر الکترونیکی
 روش انجام خدمت :  حضوری با امکان درخواست الکترونیکی
 ساعات ارائه خدمت :     7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  حوزه مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان / اداره آموزش ، ترویج و مشارکتهای مردمی
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  رایگان
 نحوه دسترسی به خدمت :  میز خدمت الکترونیکی
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز : تاییدیه بخشهای فنی مبنی بر مجری طرح، معرفی نامه و ارائه لیست افراد و از اداره منابع طبیعی استان

 

 

 


فلوچارت مراحل ارائه خدمت 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |