پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صدور مجوز بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع
صدور مجوز بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع

 عنوان خدمت : صدور مجوز بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع
 شناسه خدمت :  13021197102
 نوع خدمت : غیر الکترونیکی
 روش انجام خدمت :  حضوری با امکان درخواست الکترونیکی
 ساعات ارائه خدمت :   7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  معاونت امور جنگل / اداره بهره برداری
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  رایگان
 نحوه دسترسی به خدمت :  میز خدمت الکترونیکی
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز : افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی
افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت
کارت پروانه چرا یا مصوبه یا دفترچه طرح مرتعداری
صدور : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی (مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
تمدید : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی(مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،سوابق فیش های واریزی بهره مالکانه
اصلاح : درخواست کتبی ،طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی(مصوبه کمیته فنی استان)،گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،سوابق فیش های واریزی بهره مالکانه
ابطال : گزارش بازدید فنی کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان،ابلاغ مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 

  

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |