پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خدمات اداره کل 97
خدمات اداره کل 97

شناسه خدمت

 عنوان خدمات

 نحوه ارائه خدمت

14041198116
صدور گواهی مستثنیات

 سوالات متداولنماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

13021197102  پروانه بهره­برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021197103  پروانه مرتع­داری (چرای دام) و رسیدگی به شکایات مربوطه   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021197101  صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذار شده   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198101  اجرای طرح تهیه و تولید بذور مرتعی   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198100  تولید نهال و مدیریت نهالستان­های دولتی   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198102  اجرای طرح زراعت چوب   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198103 اجرای طرح مدیریت پارک­های جنگلی    سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198104 اجرای طرح­های ابخیزداری، آبخوان­داری و جلوگیری از فرسایش سیل   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14041198105 اجرای طرح­های بیابان زدایی   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13031198106 اجرای طرح­های جایگزینی سوخت   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198107 اجرای طرح­های مرتع داری   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198108 اجرای طرح­های جنگل­کاری و توسعه فضای سبز   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198109  اجرای طرح جنگل­داری سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198110 استعدادیابی و تخصیص اراضی قابل واگذاری   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198111  رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198112 ساماندهی جنگل­نشینان شمال کشور و خروج دام    سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14061198113   ساماندهی جوامع محلی و تشکل­های مردمی برای اجرای برنامه­های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجی   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
18051198114 برگزاری کارگاه­ها و دوره ­های آموزشی بهره ­برداران   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198115 شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستا   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14041197100 پاسخ به استعلام طرح­های عمومی و عمرانی، معادن در عرصه­ های منابع طبیعی سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.  
14061198117  شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگی به آن   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198118  معرفی طرح­های منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی برای دریافت تسهیلات   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14061198119 معرفی مجریان طرح­های مصوب غیردولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی   سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

 

نماد

راهنمای نمادها

https://www.hostreviewbook.com/wp-content/uploads/2013/04/domain-internet-icon.png

نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

https://itfa24.ir/wp-content/uploads/2016/01/mobile-icon.jpg

نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می­کند.

Image result for ‫آیکن پست الکترونیک‬‎

نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می­کند.

https://hoicoaching.com/wp-content/uploads/2014/07/1195445181899094722molumen_phone_icon.svg_.hi_.png

نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.

نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.

https://image.freepik.com/free-icon/cinema-ticket-counter_318-41778.jpg

نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه­ای جدید نمایش داده شود.

 

چاپ | ارسال به ديگران  |