پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی
ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی

شناسه خدمت

 عنوان خدمات

 نحوه ارائه خدمت

 13021197103  صدور مجوز بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع

 سوالات متداولنماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود. 

 13021198102 صدور مجوز و حمایت از توسعه زراعت چوب در اراضی ملی  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 13021198108 جنگلکاری و توسعه فضای سبز سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 13021198103 ایجاد و نگهداری پارکهای جنگلی سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 14041198105 بیابان زداریی  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 13021198109 جنگلداری سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 13021198107 مرتعداری  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 13021198100 تولید و توزیع نهال جنگلی و مرتعی  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
  طبیعت گردی (اکو توریسم) سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021197103 صدور و تمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

صدور مجوز تهیه و حمل ذغال سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13031198106  صدور مجوز به کار گیری و توسعه انرژی های پاک سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

 

چاپ | ارسال به ديگران  |