پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ارائه مجوزهای شرکت تخصصی جنگلها، مراتع و آبخیزداری
ارائه مجوزهای شرکت تخصصی جنگلها، مراتع و آبخیزداری

شناسه خدمت

 عنوان خدمات

 نحوه ارائه خدمت

   صدور تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی جنگلها ، مراتع و آّخیزداری

 سوالات متداولنماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود. 

  صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی جنگلها، مراتع و آّخیزداری  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
  ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها، مراتع و آبخیزداری سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
  تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها، مراتع و آبخیزداری سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
  تغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها، مراتع و آبخیزداری سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

 

چاپ | ارسال به ديگران  |