پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ارائه خدمات حمایتی جنگل ، مرتع و آبخیزداری
ارائه خدمات حمایتی جنگل ، مرتع و آبخیزداری

شناسه خدمت

 عنوان خدمات

 نحوه ارائه خدمت

 13021198102  توسعه زراعت چوب در مستثنیات

 سوالات متداولنماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود. 

 18051198114 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی امور جنگلها، مراتع و آبخیزداری  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 13021198101 تامین و توزیع بذور جنگلی و مرتعی سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 13021198118 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگلها، مراتع و آبخیزداری سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 14061198113 مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 13021198104 آبخیزداری، آبخوانداری و جلوگیری از فرسایش خاک  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
  ارائه تائیدیه تاسیس تشکل های امور جنگل، مرتع و آبخیزداری سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

 

چاپ | ارسال به ديگران  |