پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پاسخ به استعلام های منابع طبیعی
پاسخ به استعلام های منابع طبیعی

شناسه خدمت

 عنوان خدمات

 نحوه ارائه خدمت

 14041197100 پاسخ به استعلام طرحهای عمومی و عمرانی دولت در عرصه های منابع طبیعی

 سوالات متداولنماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود. 

 13021198110 پاسخ به استعلام تخصیص اراضی قابل واگذاری  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
  پاسخ به درخواست اراضی دستگاههای مشمول ماده 69  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
  پاسخ به استعلام معادن در عرصه های منابع طبیعی  سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
 14041198116 پاسخ به استعلام اراضی سوالات متداول نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

 

چاپ | ارسال به ديگران  |