پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - منابع طبیعی گیلان در یک نگاه
منابع طبیعی گیلان در یک نگاه
در یک نگاه
 
1 – مساحت استان =14711   کیلومتر مربع            
2 – جمعیت استان  =2381063 نفر براساس آمارگیری سال 85 ، 5/2 میلیون نفر)
3 – مساحت مناطق جنگلی = 565000 هکتار
4 – مساحت مناطق مرتعی =244986 هکتار
5 – مساحت مناطق جنگلی تحت پوشش طرحهای جنگلداری =300000 هکتار
6 – مساحت مناطق جنگلی تحت پوشش طرح جنگلداری دارای مجری فعال = 230000 هکتار
7 – مساحت مناطق جنگلی دارای طرح پارک جنگلی = 15000 هکتار
8 – مساحت مناطق جنگلی دارای طرح پارک جنگلی دارای مجری فعال  = 1800 هکتار برای مجری خصوصی(قلعه رودخان) و مابقی توسط( اداره کل ) دولت فعالیت دارند.
9 – مساحت مناطق مرتعی دارای طرح مرتعداری = 180000 هکتار
10 – مساحت مناطق مرتعی دارای ممیزی = 244986 هکتار
11 – مساحت مناطق مرتعی دارای مجری طرح مرتعداری = 160000 هکتار
چاپ | ارسال به ديگران  |