پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - منابع طبیعی گیلان در برنامه های بلندمدت و میان مدت توسعه همه جانبه کشور
منابع طبیعی گیلان در برنامه های بلندمدت و میان مدت توسعه همه جانبه کشور

منابع طبیعی گیلان در برنامه های بلندمدت و میان مدت توسعه همه جانبه کشور

چشم انداز 1404 اولین برنامه جامع توسعه بلندمدت کشور است که در آن مسیر توسعه منابع طبیعی نیز بخوبی تبیین و ترسیم شده است:

رویکرد کلی سند چشم انداز منابع طبیعی در افق 1404

اشاعهء فرهنگ و اخلاق منابع طبیعی و زیست محیطی

سازگاری توسعه با منابع طبیعی

حفاظت و احیای تنوع زیستی

حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی

توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و زیست محیطی کشور
چاپ | ارسال به ديگران  |