پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - راهبردها و سیاستهای اجرایی
راهبردها و سیاستهای اجرایی

راهبردها و سیاستهای اجرایی

راهبردهای افق 1404 منابع طبیعی استان گیلان منبعث از رویکردهای کلی سند چشم انداز منابع طبیعی در افق 1404 است و سیاستهای اجرایی طراحی شده مرتبط با منابع طبیعی استان و با عنایت به وضعیت موجود منابع پایه جهت تحقق آن راهکارها و راهبردهای مرتبط با حفظ، احیاء و توسعه هر کدام از منابع پایه به شرح ذیل می باشد:

اشاعه فرهنگ و اخلاق منابع طبیعی و زیست محیطی

ـ سازگاری توسعه با منابع طبیعی

ـ حفاظت و احیاء تنوع زیستی

ـ حفاظت، احیاء توسعه و بهره برداری پایه ای و اصولی از منابع طبیعی

ـ توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و زیست محیطی کشور
چاپ | ارسال به ديگران  |