پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تحول اداری
تحول اداری
پیشنهاد شما موجب شناخت مشکلات و ایجاد راهکار در رفع آن و باعث تحول و بهبود در وضعیت موجود و رفاه امور اداری و پیشرفت خواهد شد.
کمیته پیشنهادات 
 
 
جهت اعتلای روحیه تعاون و همکاری بین کارکنان و احساس مسئولیت در مشارکت و سرنوشت سازمان و کلیه همکاران از عالی ترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح همکاران می توانند – پیشنهادات = ایده ها و ابتکارات و نظرات خود را برای رفع مشکلات و نارسائیهای موجود در روند کارهای اداری مربوطه ارائه دهند و پیشنهاددهندگان بر طبق ضوابط خاص مورد تشویق قرار می گیرند.
دبیرخانه نظام پیشنهادات


ویژگیهای پیشنهاد و شرایط پذیرش و تصویب آن
 
آیین نامه استقرار نظام پیشنهادها
 
1 – مقدمه
منابع انسانی/کارکنان، با ارزش ترین سرمایه هر سازمان به حساب می آیند. بر این اساس نیروی انسانی تنها ابزاری جهت نیل به اهداف سازمان نخواهند بود و با فعال سازی اندیشه های آنان می توان به تحقق کارآمدتر هدفهای سازمان کمک کرد.
یکی از راههای دستیابی به اندیشه های کارکنان و بکارگیری آن در بهبود امور و اصلاح روشها، برقراری سیستم و نظام پیشنهادهاست و این کار، به عنوان اولین مرحله استقرار مدیریت مشارکتی تلقی می شود و به موجب آن دستگاهها/ سازمانها، می توانند ضمن بالا بردن کارآیی و اثربخشی خود، در افزایش رضایت مندی و توان کاری کارکنان نیز اقدام نمایند.
با برقراری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها م یتوان از رکود سازمان جلوگیری کرد و با اصلاح روشهای سنتی، همراه افزایش انگیزه کارکنان، خدمات بهتری به مردم ارائه کرد.
جایگاه ((نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها)) در قالب برنامه ششم تحول در نظام اداری کشور بوده و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی اداری مورخه 10/12/79 است و در استانها توسط کمیسیون های تحول اداری پی گیری و اجرا می شود.
 
2 – اهداف نظام پیشنهادها
هدفهای نظام پیشنهادها بدین شرح اند:
2 – 1 – اعتلای روحیه تعاون و همکاری در کارکنان
2 – 2 – ایجاد حس مسئولیت و مشارکت در سرنوشت سازمان
2 – 3 – ارتقاء بهره وری و رفاه پرسنل در سازمان
2 – 4 – رضایت مندی کارکنان، مردم و برقراری ارتباط صمیمی و مطلوب میان مدیران و کارکنان
2 – 5 – توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
2 – 6 – ترویج قانونگرایی از راه جستجوی راهها، روش ها و سیستم های مورد قبول عموم کارکنان و مدیران
2 – 7 – توجه به اصل صرفه جویی و پرهیز از اسراف و تبذیر
 
3 – ترکیب اعضای کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
براساس دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، موضوع بندهای 3 و 8 مصوبه شورای عالی اداری کشور، کمیته تخصصی موضوع با پیشنهاد شورای تحول اداری و تصویب رئیس شورا تعیین می گردد.
آئین نامه استقرار نظام پیشنهادهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، ترکیب کمیته تخصصی استانها را بدین شرح مشخص کرده است:
1 – معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، رئیس کمیته
2 – نماینده معاونت حفاظت و امور اراضی
3 – نماینده معاونت فنی
4 – یک نفر از رؤسای ادارات منابع طبیعی شهرستانها به انتخاب مدیرکل
5 – یک نفر کارشناس علاقمند با انتخاب رئیس کمیته تخصصی به عنوان دبیر کمیته و مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادها
 
4 – شرح وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادها:
وظایف دبیرخانه کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بدین شرح است:
4 – 1 – دریافت پیشنهاد کارکنان و ارائه رسید
در این زمینه پیشنهادهای زیر رد می شوند:
الف – پیشنهاد های تکراری
ب – پیشنهادهایی که صرفاً مشکل را بیان کرده و راه حلی ارائه ننمایند.
4 – 2 – راهنمایی پیشنهاددهندگان در جهت اصلاح و تکمیل فرم ارائه پیشنهاد
4 – 3 – اعلام وضعیت پیشنهادهای دریافتی با استفاده از فرم های مربوطه
4 – 4 – اعلام نتایج قبول یا رد پیشنهادها به پیشنهاددهندگان
4 – 5 – برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی و تبلیغ نظام پیشنهادها
4 – 6 – هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب
4 – 7 – جمع بندی و اعلام نمرات اجرایی طرح نظارت مشارکت
4 – 8 – پیگیری پرداخت پاداش به پیشنهادهای مصوب
4 – 9 – ثبت و حفظ سوابق پیشنهاددهندگان
4 – 10 – تهیه دستور جلسه کمیته تخصصی و دعوت از اعضا جهت تشکیل جلسه
4 – 11 – طبقه بندی پیشنهادها و طرح در کمیته براساس نوبت
4 – 12 – تهیه و تنظیم فرم ها، دفاتر، منابع آماری و اطلاعاتی جهت ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادها
4 – 13 – انجام سایر مکاتبات لازم
4 – 14 – انجام سایر امور محوله از طرف کمیته
 
5 – سیستم دریافت، ارزیابی و تصویب پیشنهادها:
مراحل دریافت، ارزیابی و تصویب پیشنهادها بدین شرح اند:
5 – 1 – افراد با مراجعه به دبیرخانه نظام پیشنهادها، فرم مخصوص ثبت پیشنهاد را دریافت کرده و پس از نوشتن پیشنهاد آن را به دبیرخانه مذکور تحویل و رسید دریافت می نمایند.
تبصره: در صورت عدم دسترسی به دبیرخانه مستقر در اداره کل، فرم پیشنهاد را از ادارات شهرستان دریافت و پس از ثبت پیشنهاد، آن را برای اداره کل ارسال نمایند.
5 – 2 – پیشنهادها توسط دبیرخانه از لحاظ موضوع طبقه بندی می شود.
تبصره 1: پیشنهادها باید تا حد ممکن دارای محاسبه و آمار و ارقام بوده و میزان صرفه جویی اعم از زمان، هزینه و نیروی انسانی را در بر داشته باشد.
تبصره 2: پیشنهادهای تکراری، کلی، مبهم و بدون ارائه راه حل مشخص و صرفاً انتقادی حذف و در صورت نیاز برای اصلاح به پیشنهاددهندگان عودت می شود.
5 – 3 – پیشنهادهای طبقه بندی شده توسط کمیته تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
5 – 4 – در صورت نیاز، پیشنهادها به کمیته فنی، شورای اداری یا کارشناسان واجد صلاحیت واحد ذیربط جهت بررسی و اظهارنظر ارسال می گردد.
5 – 5 – واحد بررسی کننده فرصت دارد حداکثر طی مدت 30 روز نظرات خود را به کمیته اعلام نماید، در غیر اینصورت پیشنهاد تائید شده تلقی می شود.
5 – 6 – کمیته تخصصی پس از دریافت نظر کمیته فنی یا شورای اداری واحد مربوطه، پیشنهاد را بررسی و در خصوص رد یا تصویب آن تصمیم می گیرد و در هر صورت آن را به شورای تحول اداری ارجاع می دهد.
تبصره: در صورت نیاز از مدیر واحد مبوطه در جلسه کمیته تخصصی یا شورای تحول اداری دعوت می گردد.
5 – 7 – پیشنهادهای مصوب در شورای تحول اداری اداره کل جهت طرح در کمیسیون تحول اداری سازمان به دبیرخانه نظام پیشنهادهای مستقر در دفتر تشکیلات و روشها ارسال می شود.
 
6 – سیستم تعیین و پرداخت پاداش
کمیته تخصصی میزان امتیاز و پاداش پیشنهادهای ارزیابی و مصوب را تعیین و نحوه پرداخت آن را مشخص می کند. پرداخت پاداش در اداره کل پس از تصویب پیشنهاد در شورای تحول اداری امکان پذیر است.
 
6 – 1 جدول ارزیابی پیشنهادها
ردیف
شرح عوامل امتیاز آور
حداکثر امتیاز
امتیاز کسب شده
1
کامل بودن پیشنهاد (شکلی)
2
 
2
کامل بودن پیشنهاد (محتوی)
5
 
3
میزان اهمیت و کلیدی بودن
10
 
4
بهبود و ارتقای روشهای مدیریت منابع طبیعی
45
 
5
اصلاح ساختار سازمانی و بهبود روشهای اداری
15
 
6
سطح اثربخشی
10
 
7
افزایش رضایت ارباب رجوع
6
 
8
افزایش انگیزه کارکنان
6
 
9
صرفه جویی در هزینه ها به ازاء هر سی میلیون ریال
1 – 20
 
10
میزان سرمایه گذاری ثابت به ازاء هر 100 میلیون ریال
1 تا 20
 
11
جمع امتیازات
---
 
6 – 2 – میزان پاداش نقدی پیشنهادهای مصوب
برای پاداش پیشنهادهای مصوب 15 سطح وجود دارد که از حداقل 10 – 1 امتیاز شروع و به حداکثر 75+ امتیاز ختم می گردد و به همین نسبت حداقل 50 هزار و حداکثر 800 هزار ریال پاداش نقدی قابل پرداخت خواهد بود.
 
6 – 3 – انواع پاداش های غیرنقدی
بجای پاداش نقدی و یا به جای قسمتی از پاداشهای نقدی، کمیته تخصصی می تواند انواع پاداش های غیرنقدی زیر را نیز اختصاص دهد.
- در شرایط مساوی، کارکنانی که پیشنهاد ارائه می نمایند در اولویت قرار گرفته و به عنوان کارمند نمونه معرفی می شوند.
- ایجاد فرصتهای مطالعاتی و آموزشی
- ارتقاء شغل
- تشویقهای کتبی
- مرخصی تشویقی
- اعزام به سفرهای داخلی و خارجی فردی و خانوادگی
- اعطای بورسیه های تحصیلی
- اهداء لوازم خانگی
- اهداء کتابهای علمی و مذهبی
- اهداء نوارهای ویدئوی و کاست آموزشی
- اعزام فرزندان کارکنان به اردوهای آموزشی و تفریحی
- اهداء بن غیرنقدی
- سایر موارد
 
6 – 4 – پرداخت پاداش به پیشنهادهای رد شده
کمیته تخصص می تواند در راستای توسعه امر مشارکت پاداشهایی تا سقف 100 هزار ریال یا پاداش غیرنقدی را به برخی از پیشنهادهای رد شده اختصاص دهد.
 
6 – 5 نحوه پرداخت پاداش ها
پرداخت پاداش به هر یک از کارکنان می تواند تبلیغی برای نظام پیشنهادها باشد. در این شکل، در مکان و موقعیت خاص و با حضور مدیران، کارکنان، پاداش طی مرامسی به پیشنهاددهندگان اهداء می شود.
 
6 – 6 – جایزه ویژه
کمیته تخصصی برای تقدیر و ایجاد تحرک و خلاقیت لازم در کارکنان، هر سال جایه ویژه ای را تعیین و در مراسم مخصوص به همین مناسبت به حائزین شرایط به شرح زیر اهدا می نماید:
1 – پیشنهاد یا مجممع پیشنهادهای کمی که به صورت فردی یا گروهی ارائه شده و بیشترین اثربخشی را ایجاد کرده باشد.
2 – پیشنهاد یا مجموع پیشنهادهای کمی که به صورت فردی یا گروهی ارائه شده و بیشترین صرفه جویی ریالی را ایجاد کرده باشد.
3 – پیشنهاد دهنده یا گروهی که بیشترین تعداد پیشنهادهای مصوب را داشته باشند.
4 – پیشنهاد دهنده یا گروهی که بیشترین تعداد پیشنهادهای ارائه شده را داشته باشند به شرطی که حداقل 10 درصد آنها تصویب شده باشد.
5 – بهترین همکار (فردی یا گروهی) که در استقرار نظام پیشنهاد و همچنین اجرای پیشنهادهای مصوب تلاش نماید.
6 – بهترین مدیریت / سرپرستی که بیشترین پیشنهاد مصوب در سال از آن واحد اخذ شده باشد.
 
تبصره ها:
-         به هر نفر با گروه بیش از 2 جایزه ویژه در سال تعلق نمی گیرد.
-         ارزیابی موارد فوق برای دوره یکساله است.
-         کمیسیون تحول اداری می تواند به پیشنهادهای منتخب ماه، فصل یا 6 ماهه نیز جوایز ویژه اهداء نماید.
-         معرفی نفرات برتر از طریق درج مصاحبه، بیوگرافی و . . . در تابلو، نشریه داخلی و امثال آن
-         در صورتی که بعنوان یک اختراع مطرح گردد. برای ثبت آن در مراجع قانونی کشور تلاش شود.
-         پیشگیری ارائه پیشنهاد به جشنواره های مطرح کشور
-         شرکت دادن بهترین پیشنهادها در مسابقات ملی
-         به هر دفتر، اداره کل یا معاونت نیز می تواند اختصاص داده شود.
 
پیشنهاد موجب شناخت مشکلات و ایجاد راهکار در رفع آن و باعث تحول و بهبود در وضعیت موجود و رفاه امور اداری و پیشرفت خواهد شد.
1 – خصوصیات پیشنهاد
پیشنهاد موجب 1 – ایجاد تحول 2 – کاستن هزینه ها 3 – بهبود عملکرد 4 – ارتقاء بهره وری – نسبت به شرایط موجود باشد.
2 – پیشنهاد پس از بررسی 1 – مصوب 2 – توصیه 3 – رد 4 – مفتوح می باشد.
3 – پیشنهادهای مصوب
پیشنهادیست که در راستای اهداف و وظایف سازمان که دارای (نوآوری – خلاقیت و اثربخشی مناسب باشد) و اجرای آن مشکلی از سازمان را حل یا تحولی ایجاد نماید که نهایتاً منجر به (1 – صرفه جوئی در نیروی انسانی 2 – کاهش امکانات و تجهیزات – 3 – کاهش هزینه یا زمان 4 – باعث ارتقاء کیفیت فعالیت ها و خدمات سازمان گردد.
4 – پیشنهادهای توصیه ای:
پیشنهادیست نه قابل تصویب و نه مردود و جهت مدنظر قرار گرفتن به واحد مربوطه ارسال می گردد.
 
5 – پیشنهادهای مردود
1 – پیشنهادیست تکراری که قبلاً دیگری ارسال نموده باشد.
2 – پیشنهاد مربوط به اموری باشد که انجام آن جزء وظایف سازمان نیست.
3 – پیشنهاد شکوائیه و درخواست و طرح مشکل بوده و راه حلی را ارائه ننماید.
4 – پیشنهاد توسط واحد ذیربط در حال اجرا باشد.
5 – پیشنهاد ساده و معمولی و فاقد نوآوری بوده و هیچگونه صرفه جوئی در نیروی انسانی - امکانات و تجهیزات هزینه ها و زمان ایجاد نکند مانند نصب عکس یا سعت یا شعار در راهرو و ادارات
 
6 – پیشنهادات مفتوح
پیشنهادی که مفید و مناسب است ولی فعلاً شرایط اجرای آن مهیا نیست و در بایگانی فعال نگهداری تا در صورت برقراری شرایط مناسب اجراء شود که هر سه یکبار توسط دبیرخانه در دستور کار قرار می گیرد.
 
7 – پیشنهادات عودتی جهت تکمیل
1 – فرم پیشنهاد کامل نباشد.
2 – قابل تفهیم نباشد.
3 – جهت قیاس هزینه (روش قبل و بعد) به پیشنهاددهنده عودت داده شود.
 

 برخی از زمینه های پیشنهاد در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

به شرح ذیل است:
1 – بهبود شرایط کار و ایمنی
2 – ارتقای سطح کیفی تولیدات و خدمات
3 – روشهای ارتقاء بهره وری در فعالیت های سازمان
4 – بهبود وضعیت ماشین آلات و ابزارها
5 – ابداعات و ایده های نوین
6 – تقلیل ضایعات
7 – کاستن از هزینه ها
8 – ارائه روشهای کارآمد کردن روند نظام پیشنهادات در سازمان
9 – پیشنهاد سیستم های کارآمد نظام حفاظت از منابع طبیعی با توجه به شرایط اجتماعی – اقتصادی
10 – بهبود و اصلاح روشهای واگذاری اراضی (مدیریت علمی سرزمین)
11 – روشهای احیاء و توسعه پوشش جنگلی کشور
12 – روشهای ارتقاء مدیریت مطلوب مراتع کشور
13 – روشهای مؤثر کنترل بیابان زایی در کشور
14 – روشهای مؤثر اجرای بنرامه اقدام ملی (N.A.P).
15 – ارائه مدلهای علمی جامع نگر در تهیه و اجرای پروژه های منابع طبیعی در حوزه های آبخیز.
16 – روشهای ارتقاء تکنولوژی و بهره گیری از فن آوریهای نوین در مدیریت منابع طبیعی
17 – پیشنهاد سیستم و ساماندهی گردش اطلاعات در سازمان
18 – روشهای مؤثر ترویج فرهنگ منابع طبیعی
19 – چگونگی ظرفیت سازی، توانمندسازی جوامع محلی، N.G.O و تشکلهای مردمی
20 – مکانیزمهای نظارتی درون سازمانی در ارزیابی طرحهای سازمان
21 – روشهای مناسب مشارکت بهره برداران در طراحی و اجرای طرحهای منابع طبیعی
22 – روشهای مؤثر کاهش دام و دامدار در عرصه های منابع طبیعی
23 – شیوه های مدیریت منابع طبیعی در ترسالی ها و خشک سالیها
24 – روشهای بهینه سازی دستورالعملهای فنی با مشارکت بخش غیردولتی
25 – اصلاح ساختار سازمانی
26 – چگونگی تثبیت مالکیت دولت بر اراضی
27 – چگونگی بهبود روشهای اجرایی و مطالعاتی پروژه ها و طرحها
28 – بهبود فرآیند ارزیابی و ارزشیابی پروژه ها
29 – روشهای جلب مشارکت سایر دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
30 – روشهای تدوین معیارها، شاخصها، ضوابط و استاندارها
31 – روشهای ایجاد انگیزه جهت جلب مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری.
32 – نحوه وصول درآمدها و جبران خسارات وارده به منابع طبیعی.
33 – اصلاح و بهبود شیوه های آموزشی و ارتقاء و آگاهیهای کارکنان و بهره برداران
34 – نحوه استفاده بهینه از امکانات، ساختمانها و فضاها
35 – بهبود وضعیت رفاهی، معیشتی و جسمی و روانی کارکنان
36 – چگونگی کاهش عوامل تخریب منابع طبیعی
37 – بهبود خدمات رسانی و ایجاد رضایتمندی در چهارچوب قانون
38 – بهبود و اصلاح قوانین و مقررات (اداری و مالی، حفاظت، بهره برداری) .
39 – اصلاح روشها و گردش کار
40 – ارائه پروژه ها و طرحهای جدید
41 – ارتقاء جایگاه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در جامعه و نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور
42 – روشهای تسهیل در جذب اعتبارات بانکی
43 – واگذاری اختیارات متناسب با نوع وظایف محوله
44 – شیوه تولید و نگهداری و دسترسی به آمار و اطلاعات و اسناد و مدارک با رعایت سطوح طبقه بندی
45 – بهبود کیفیت و شیوه های انجام مطالعات منابع طبیعی توسط بخش خصوصی.
 46 – بهبود شیوه های نظارت بر مطالعات
47 – نحوه نظارت و ارزیابی مجریان و پیمانکاران
48 – معیار و شاخص انتخاب بهترین مجریان و پیمانکاران
49 – کوتاه کردن روال مبادله موافقت نامه ها
50 – بهبود شیوه های تخصیص حواله اعتبارات و جذب آنها
51 – بهبود شیوه های تولید و فرآوری اطلاعات و آمار
52 – بهبود شیوه های ایجاد انگیزش و امنیت شغلی کارکنان
53 – روش تکریم متقابل پرسنل و مدیران
54 – اصلاح شیوه های خدمات رسانی به مردم و تأمین امکانات و پشتیبانی لازم
55 – تسریع و تسهیل در امر حل اختلافات حقوقی فی مابین اراضی مستثنیات و منابع ملی
56 – استفاده از شیوه های پیشرفته سازگار با محیط زیست در امر پیشگیری و کنترل آفات
57 – بهبود شیوه های افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی جهت مردم و مجریان
58 – بهبود و ارتقاء ارتباطات سازمان با سایر دستگاهها و جامعه
59 – روش به هنگام سازی و اصلاح قوانین و مقررات منابع طبیعی
60 – شیوه های بهره بردرای مطلوب از اطلاعات ماهواره ای در زمینه فعالیتهای مختلف منابع طبیعی
61 – چگونگی ارتقاء جایگاه منابع طبیعی در برنامه چهارم توسعه با توجه به سه برنامه قبل
62 – شیوه های انتخاب و انتصاب مطلوب مدیران در سازمان
63 – شیوه های تبدیل کار امانی به پیمانی و تعیین جایگاه امور پیمانکاران
64 - چگونگی نظام مند کردن امور رفاهی کارکنان
65 – نحوه مشارکت مدیران و کارکنان در تصمیم سازی
66 – بررسی شیوه های تفویض اختیار در بخش آموزش سازمان برای بهره گیری از امانات داخل و خارج کشور
67 – چگونگی نظارت بر فعالیتهای سازمان و بکارگیری عامل چهارم در امور مطالعاتی و اجرایی
68 – شیوه انتخاب صحیح کارکنان و مدیران نمونه در سطح سازمان
69 – شیوه های اجرای مطلوب طرح تکریم در سطح سازمان.
70 – چگونگی تعیین تکلیف قطعی پرونده های سنواتی حقوقی در سطح کشور
71 – چگونگی توسعه و گسترش اتوماسیون اداری در سطح کشور
72 – شیوه های راه اندازی بانک اطلاعات نیروی انسانی و عملکرد سازمان در سطح کشور
73 - چگونگی تسهیل در پاسخ استعلامهای رسیده در سازمان
74 – چگونگی بکارگیری راه کارهای مناسب به منظور استفاده از تجربیات سایر شورها با شرایط اقلیمی مشابه در مدیریت منابع طبیعی کشور.
75 – شیوه بهره مندی از درآمدهای اختصاصی از عرصه های منابع طبیعی برای انجام اهداف سازمان
76 – چگونگی بهره برداری از عامل زمین در تحقق اهداف سازمان

دانلود فرم ارائه و ثبت پیشنهادات

فرم ارائه و ثبت پیشنهاد

چاپ | ارسال به ديگران  |