پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - عملکردهای شاخص اداره کل
عملکردهای شاخص اداره کل
عملکرد های شاخص اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
1- صدور سند اراضی ملی و دولتی بمیزان بیش از 95درصد(بعد از ملی شدن جنگلها، بتدریج مطابق مواد 2،56،13و13و39قانون،طی فرایند نقشه برداری،برگ تشخیص،آگهی ،اخذ سند،تا به امروز برای اکثر عرصه های منابع طبیعی گیلان سندثبتی بنام دولت جمهوری اسلامی صادر گردیده است.)
2- تثبیت ملکیت دولت بر اراضی ساحلی: بعد از انقلاب اسلامی با ابتکار گروهی از جنگلبانان دلسوز سازمان جنگلها، با انجام جنگلکاری اراضی ساحلی ، زمینه تثبیت مالکیت دولت عملا فراهم گردید و بعد از گذشت تقریبا دو دهه از سن این جنگلکاریها، عموم مردم از خدمات آنها از قبیل گردشگری و تفرج بهره مند شده اند.
3- طرح ساماندهی جنگلنشینان وخروج دام از جنگل
با اجرای این طرح از سال1369تاکنون2346خانوار با بیش از 300هزارواحد دامی از جنگل خارج شده اندو 130000هکتار جنگل، عاری از دام شده است.
4-  تولیدات چوبی جنگلهای استان
با اجرای طرح های جنگلداری الگو گرفته از اروپا،از جنگلهای تولیدی جهت رفع بخشی ازنیاز داخلی برداشت چوب انجام و درآمد حاصله برای پروژه های احیاء،حفاظت ،ساماندهی و .. هزینه شده است.صرف نظر از تجارب تلخ و شیرین دهه های گذشته، در حال حاضر در 200000هکتار از جنگلهای تولیدی استان با هدف اصلاح جنگل وبرداشت محصول کمتر از 200هزار مترمکعب چوب خام استحصال می شود.
5- احداث راه های جنگلی
دسترسی به نقاط صعب العبور با احداث حدود 4500کیلومتر در جنگل های استان فواید زیادی از جمله اقدام بموقع در عملیات اطفاء حریق و برخورد ضربتی با قاچاقچیان چوب را بهمراه دارد.
6- اجرای طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری
با طراحی ،تصویب و اجرای طرح های جنگلداری،مرتعداری،آبخیزداری، جنگلکاری، پارکهای جنگلی و ....علاو ه بر شناسنامه دار نمودن عرصه های انفال ،اهداف سازمانی در قالب برنامه ریزی مکانی و زمانی به تفکیک پروژه های اجرایی مورد پیگیری قرار گرفت.
ریشه دار ترین طرحهای منابع طبیعی که با تجربه حدود نیم قرن در استان طراحی و اجرا می گردد طرح های جنگلداری است که بصورت میان مدت تهیه و اجرا میگردد. در حال حاضر در نزدیک به 300000هکتار از جنگلهای استان بتعداد 116طرح جنگلداری توسط 12 مجری طرح در دست اجرا می باشد.
همچنین با استفاده از اعتبارات دولتی ،در سطحی حدود 4000هکتار از جنگل کاری ها ی سنواتیعملیات پرورش در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
7- مدیریت بر زراعت چوب صنوبر در سطح استان
به مدد تحقیقات ،با معرفی کلونهای سریع الرشد ارقام صنوبر، ترویج آن توسط اداره کل منابع طبیعی استان بصورت گسترده ای آغاز و زراعت چوب صنوبر در گیلان همه گیر شده،بنحویکه با حدود بیش از 45هزار هکتار صنوبرکاری و تولید 450000مترمکعب چوب صنوبر مقام اول را در زراعت چوب کشور دارا هستیم.
8- واگذاری اراضی ملی برای پروژه های عمرانی استان
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدازی استان با واگذاری بیش از 20000هکتار از اراضی ملی و دولتی نقش موثر را در راه اندازی طرح های تولیدی،خدماتی و اشتغالزا درسطح استان ایفا نموده است.
9- احیاء و بازسازی جنگلها
الف- با انجام عملیات توسعه و غنی سازی، بویژه در قالب طرح صیانت سطح زیادی از اراضی بدون درخت یا مخروبه احیاء شده اند.و حدود1000هکتار نیز در برنامه احیاء سالجاری قرار دارد.   
ب – تولید نهال
در حال حاضر توان تولید سالیانه نهال گونه های جنگلی در استان حدود شش میلیون اصله می باشد که توسط هشت نهالستان دولتی و خصوصی تولید می شود. این میزان تولید نهال معادل احیاء حدود شش هزار عرصه جنگلی است.
ج- مراقبت از جنگل کاری های سالهای اخیر
در سالجاری با استفاده از اعتبارات استانی سطحی بمیزان 4000 هکتار از جنگلهای احیاء شده مراقبت می شود. همچنین  با استفاده از اعتبارات ملی طرح صیانت بمیزان 10271 هکتار از جنلکاری های سنواتی مراقبت می گردد.
10- عملیات آبخیزداری
با بررسی 950هزار هکتار از حوضه های آبخیز گیلان واجرای پروژه هایی نظیر گابین بندی،احداث بندهای فیزیکی و تثبیت بیولوژیک در نقاط بحرانی قدمهای موٍثری در کنترل حوادث غیرمترقبه ای مانند سیل و رانش زمین برداشته شده است.
11- حفاظت اصولی از انفال جنگلها و مراتع
احداث کمربندهای سبز،حائل و بنچ مارک،راه اندازی اولین یگان ویژه حفاظت منابع طبیعی در سطح کشور،شناسایی و مقابله با آفات و بیماریهای جنگلها و مراتع استان
چاپ | ارسال به ديگران  |