پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سخنان مدیر کل
سخنان مدیر کل

 لزوم پاسداری از آنچه که از گذشتگان به عنوان منابع طبیعی به ودیعه در اختیار ما قرار گرفته است

جنگلها، مراتع و در یک کلام منابع طبیعی از مواهب بی بدیل و بسیار ارزشمندی است که توسط خالق مطلق جهان هستی جهت بهره مندی موجودات و به ویژه انسان که اشرف مخلوقات است در زمین قرار گرفته است و جوامع بشری از ابتدای خلقت تاکنون از پتانسیل های این نعمت خداوندی بهره مند گردیده اند و مهمترین آن تولید اکسیژن پاک و تلطیف هوایی استکه بقاء و حیات ما وابستگی تام و تمام با آن دارد. این نعمت ها در کلام صریح قرآن کریم به انفال الهی تعبیر گردیده است و تعلق آن به خدا و رسول به صراحت اعلام شده است و همینطور در سیره نبوی و گفتار ائمه معصوم در رابطه با اهمیت حفظ و پاسداشت از آن بسیار گفته شده است و همین امر مسئولیت مسلمین را در این خصوص سنگین تر می نماید و اهتمام چشمگیر ما را در راه صیانت و حفاظت از منابع طبیعی می طلبد.
بر همین اساس نیز رهبر فرزانه و آگاه ما نیز با دیدگاهی ویژه و حساسیتی شایسته به این مهم نگریسته و با توجه به لزوم پاسداری از آنچه از گذشتگان به عنوان منابع طبیعی به ودیعه در اختیار ما قرار گرفته است. با صدور فرمان مبنی بر تشکیل یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اهداف عالیه خود را در جهت نگهداری از منابع طبیعی به بهترین وجه ممکن اعلام فرموده اند.
شکل گیری یک نیروی توانمند که با اختیارات قانونی و قاطعیت نظامی در مقابله با سودجویان و آزمندان که چشم طمع به انفال الهی دوخته اند واقعه ای شایسته و نیک بوده و تلفیق درایت، تجربه و تخصص کارشناسی با قدرت و اقتدار نظامی نمایشی شگرف و شیرین از صلابت سازمان حامی جنگلها و انفال خداوندی را در منظر دوستداران طبیعت همیشه سبز به منصه ظهور رسانده و موجب یاس و ناامیدی متجاوزین و متصرفین منابع طبیعی گردیده است. فی الحال شایسته است جهت نیل به هدفهای والایی که فلسفه وجودی یگان حفاظت را شکل داده است تلاش و همت مدیران و مسئولین ارشد سازمانی بر تقویت هر چه بیشتر این یگان از تمام ابعاد، شامل جذب نیروی کارآمد و متخصص و آموزش دیده متناسب با شرح وظایف محوله، تجهیز و توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز و همچنین افزایش اعتبارات و تخصیص بودجه مناسب جهت تدام فعالیت های این حافظان انفال الهی، معطوف گردد. زیرا بر اساس آمار و مستندات موجود از زمان تشکیل یگان و حضور این نیروها در مجموعه شاهد کاهش چشمگیر تخریب، تجاوز و قاچاق در عرصه های جنگلی و منابع ملی بوده ایم و امیدوارم با حمایت های همه جانبه دست اندرکاران محترم و بزرگوار این روند همچنان مستدام باقی بماند. انشاء ا...
چاپ | ارسال به ديگران  |