پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مدارك مورد نياز جهت ابطال دفترچه درماني
مدارك مورد نياز جهت ابطال دفترچه درماني
مدارك مورد نياز جهت ابطال دفترچه درماني
·         اصل دفترچه بيمه
·         درخواست ابطال

·         فتوكپي شناسنامه صفحه اول و دوم در صورت ازدواج

-         فتوکپی کارت ملی  

·         گواهي فوت در صورت فوت
·         گواهي اشتغال به كار براي فرزندان شاغل
·         فرم تكميل شده توسط اداره
چاپ | ارسال به ديگران  |