پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مدارك لازم جهت برقراري حكم وظيفه بگيري
مدارك لازم جهت برقراري حكم وظيفه بگيري
مدارك لازم جهت برقراري حكم وظيفه بگيري
·         فتوكپي شناسنامه متوفي و افراد تحت تكفل نامبرده (تمام صفحات)
·         گواهي فوت ثبت احوال
·         عقدنامه
·         دفترچه بيمه خدمات درماني متوفي براي ابطال
·         كارت ملي متوفي و افراد تحت تكفل
·         تكميل فرم تهيه شده توسط اداره
چاپ | ارسال به ديگران  |